LT  EN  RU

AKCIJOS „RASA KIDS DOVANOS MAŽIESIEMS“ TAISYKLĖS

AKCIJOS „RASA KIDS DOVANOS MAŽIESIEMS“ TAISYKLĖS
 
1. ORGANIZATORIUS
 
UAB „Druskininkų Rasa“, įmonės kodas 252143350, juridinis adresas Baravykų g. 3, Druskininkai, LT-54477 (toliau –Organizatorius), vykdo akciją „RASA KIDS DOVANOS MAŽIESIEMS“ (toliau – Akcija), kuri yra vykdoma pagal šias Akcijos taisykles (toliau – Taisyklės). Organizatorius turi teisę papildyti arba keisti šias Taisykles iš anksto apie tai pranešdamas visuomenei internetinėje svetainėje www.rasa.lt.
 
2. AKCIJA
 
2.1   Akcijos trukmė:
Akcija vyksta nuo 2016 m. kovo 1 dienos iki 2016 m. gruodžio 23 dienos (imtinai). AKCIJA PRATĘSIAMA IKI 2017m. birželio 30d.
2.2   Akcijos vieta:
Lietuvos Respublikos teritorija
2.3   Prekės, kurios dalyvauja akcijoje:
2.3.1  Akcijoje dalyvauja specialiomis Akcijos etiketėmis pažymėti stalo  vandens „RASA Kids“ su kalciu produktai (toliau –Akcijos produktai):
 
 „Rasa Kids“ stalo vanduo negazuotas 0,5l:2.4.   Akcijos dalyviai:
2.4.1.  Akcijos dalyvis – bet kuris fizinis asmuo, turintis teisę dalyvauti Akcijoje, įsigijęs Akcijos produktus bei atsiuntęs pirkimo kvitus arba jų kopijas, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir gyvenantis Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jaunesniems nei 16 metų asmenims reikalingas tėvų sutikimas.
2.4.2.  Akcijoje negali dalyvauti UAB „Druskininkų Rasa“darbuotojai bei jų šeimos nariai, taip pat kiti asmenys bei jų šeimos nariai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai buvo įdarbinti teikti paslaugas, susijusias su šia akcija.
 
2.5.   Kaip dalyvauti Akcijoje:
 
2.5.1. Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje, turi įsigyti 10 buteliukų negazuoto „Rasa Kids“ 0,5l stalo vandens ir saugoti akcijinių produktų įsigijimo kvitus. Produktai turi būti pirkti šiuose prekybos tinkluose – Maxima, IKI, RIMI, NORFA, PRISMA, ŠILAS arba elektroninėje parduotuvėje www.e-rasa.lt. 
2.5.2. Vienas Akcijos dalyvis gali atsiimti ne daugiau kaip 10 Akcijos prizų per visą Akcijos periodą.
 
2.6.   Akcijos prizai:
 
2.6.1.  PAGRINDNIS AKCIJOS PRIZAS. Akcijos organizatorius  įsteigia 2 (du) planšetinius kompiuterius. Planšetinius kompiuterius gali laimėti bet kuris akcijos dalyvis, per visą akcijos laikotarpį atsiuntęs 10 vnt. Rasa Kids stalo vandens beteliukų kvitų ar jų kopijų. Dėl pratęsiamos akcijos, laimėtojai bus skelbiami 2017.06.30, facebook paskyroje:  https://www.facebook.com/Druskininku.RASA/
2.6.2. PAPILDOMI PRIZAI. Akcijos organizatorius per visą akcijos laikotarpį įsteigs ne mažiau nei 5 skirtingus RASA Kids firminius prizus. Papildomi prizai dalinami visą akcijos laikotarpį. Atitinkamu, svetainėje www.rasa.lt nurodytu laikotrapiu dalinami skirtingi firminiai Rasa Kids prizai už 10vnt. Rasa Kids buteliukų įsigijimo kvitų. Apie prizo pasikeitimą, organizatorius paskelbia svetainėje www.rasa.lt ne vėliau nei likus savatei iki prizo pasikeitimo.
2.6.2.1. Nuo 2016.03.01 – 2016.03.31 už 10 vnt. Rasa Kids stalo vandens buteliukų išduodami 3 skirtingi Rasa KIDS magnetukai.
2.6.2.2. Nuo 2016.04.01 – 2016.05.31 už 10 vnt. Rasa Kids stalo vandens buteliukų išduodama pakuotė Rasa Kids vandens (12vnt.) ir RASA kuprinėlė.
2.6.2.3. Nuo 2016.06.01 – 2016.08.31 už 10 vnt. Rasa Kids stalo vandens buteliukų išduodama pakuotė Rasa Kids vandens (12vnt.) ir Rasa KIDS muilo burbulai.
2.6.2.4. Nuo 2016.09.01 – 2016.11.31 už 10 vnt. Rasa Kids stalo vandens buteliukų išduodama pakuotė Rasa Kids vandens (12vnt.) ir Rasa juostinis atšvaitas.
2.6.2.5. Nuo 2016.12.01 – 2017.01.31 už 10 vnt. Rasa Kids stalo vandens buteliukų išduodama pakuotė Rasa Kids vandens (12vnt.) ir Rasa liniuotė.
2.6.2.6. Nuo 2017.02.01 – 2016.05.31 už 10 vnt. Rasa Kids stalo vandens buteliukų išduodama pakuotė Rasa Kids vandens (12vnt.) ir RASA kuprinėlė.
2.6.2.7. Nuo 2017.06.01 – 2016.06.30 už 10 vnt. Rasa Kids stalo vandens buteliukų išduodama pakuotė Rasa Kids vandens (12vnt.) ir 3 Rasa KIDS magnetukai.
2.6.3. Prizų išvaizda gali skirtis nuo pavaizduotų tinklalapyje, ant pakuočių bei reklaminėje medžiagoje
 
2.7.   Akcijos prizų gavimas:
 
2.7.1.  Laimėtų Rasa Kids firminių prizų atsiėmimas vykdomas dviem būdais:
 
1 BŪDAS:
 
10 buteliukų „Rasa Kids" stalo vandens įsigijimo kvito (-ų) (gali būti www.e-rasa.lt prekių įsigijimo dokumentai), siuntimas registruotu laišku Lietuvos paštu – Rasa Kids firminio prizo gavimas registruotu Lietuvos paštu.
Kvitas (-ai) siunčiami registruotu laišku Lietuvos paštu Organizatoriui adresu: UAB „Druskininkų Rasa“, Krašto g. 37, Neveronys, LT-54477 Kauno raj. 
 
Laiške Akcijos dalyvis būtinai turi nurodyti žemiau pateiktą informaciją:
 
VARDĄ
PAVARDĘ
AMŽIŲ
ADRESĄ
TELEFONO NUMERĮ
ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESĄ 
 
Akcijos dalyvio duomenų forma, kuri gali būti pridedama prie siunčiamų kvitų parsisiuntimui.
Organizatorius išsiunčia laimėtojui Rasa Kids firminio prizą registruotu paštu, pagal duomenis, kuriuos nurodė akcijos dalyvis. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą atsakingi Akcijos dalyviai. 
Jaunesni nei 16 m. asmenys dalyvaudami akcijoje patvirtina, kad yra gavę tėvų ar globėjų leidimą dalyvauti Akcijoje.

2 BŪDAS:
 
10 buteliukų „Rasa Kids" stalo vandens įsigijimo kvito (-ų) kopijų (gali būti www.e-rasa.lt prekių įsigijimo dokumentai), siuntimas elektroniniu laišku – Rasa Kids firminio prizo gavimas registruotu Lietuvos paštu.
Kvito (-ų) kopijos siunčiamos elektroniniu paštu Organizatoriui: konkursai@rasa.lt 

Laiške Akcijos dalyvis būtinai turi nurodyti žemiau pateiktą informaciją:
 
VARDĄ
PAVARDĘ
AMŽIŲ
ADRESĄ
TELEFONO NUMERĮ
ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESĄ 
 
Akcijos dalyvio duomenų forma, kuri gali būti pridedama prie siunčiamų kvitų kopijų parsisiuntimui.
Organizatorius išsiunčia laimėtojui Rasa Kids firminio prizą registruotu paštu, pagal duomenis, kuriuos nurodė akcijos dalyvis. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą atsakingi Akcijos dalyviai. 
Jaunesni nei 16 m. asmenys dalyvaudami akcijoje patvirtina, kad yra gavę tėvų ar globėjų leidimą dalyvauti Akcijoje.
2.7.2. Pagrindinio prizo, planšetinių kompiuterių  įteikimas bus vykdomas Organizatoriaus biure adresu Krašto g. 37, Neveronys, Kauno raj.
Per 5 (penkias) darbo dienas Vykdytojas susisiekia su Laimėtoju telefonu ar elektroniniu paštu informuodamas apie laimėjimą. Jei per 5 (penkias) darbo dienas (bandant susisiekti viena kartą per dieną) su laimėtoju susisiekti nepavyko, apie tai informavus raštu, laikoma, kad laimėtojas netenka teisės į prizą. Jei Pagrindinio prizo laimėtojas netenka teisės į prizą, prizas lieka Akcijos Organizatoriaus nuosavybe.
 
Jei prizą – planštinį kompiuterį atsiima jaunesnis nei 16m. asmuo jis turi atvykti kartu su vienu iš tėvų ar globėjų bei pateikti giminystės ryšius įrodantį dokumentą.
 
2.7.3. Organizatoriaus kontaktai pasiteiravimui: telefonas +370 604 99709 arba elektroninis paštas konkursai@rasa.lt.
2.7.4. Prizai išduodami per 10 (dešimt) darbo dienų nuo registruoto arba elektroninio laiško gavimo datos.
2.7.5. Akcijoje dayvauja produktai įsigyti iki 2016 m. gruodžio 23  d.
2.7.6. Prizai bus išduodami dalyviams iki 2016 m. gruodžio 31d., jei kvito (-ų) data bus ne vėlesnė nei 2016.12.23.
2.7.7. Akcijos Organizatorius nepadengia Laimėtojo išlaidų, susijusių su Prizų atsiėmimu.
2.7.8. Kvitas (-ai), kuriuose nurodomas 10 akcijinių produktų įsigijimas atitinka vieną tuo laikotarpiu įsteigtą Rasa Kids firminį prizą.
2.7.9. ACME planšetinių kompiuterių laimėtojai skelbiami paskutinę akcijos dieną - 2016.12.23. Laimėtojai nustatomi burtu tvarka iš visų akcijoje dalyvavusių akcijos dalyvių.
2.8.   Skundų nagrinėjimo tvarka:
2.8.1.  Visus skundus, susijusius su Akcija, dalyviai turi pateikti raštu ne vėliau kaip iki 2017 m. sausio 31 d. adresu: UAB „Druskininkų Rasa“, Krašto g. 37, Neveronys, Kauno r. LT-54477, kitu atveju, skundai bus nenagrinėjami.
2.8.2. Skunde turi būti nurodytas Akcijos dalyvio vardas, pavardė, tikslus adresas ir telefono numeris, taip pat išsamus skundo pagrindo paaiškinimas.
2.8.3. Organizatorius skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.
 
3.    KITOS SĄLYGOS
 
3.1.   Visi atsiųsti prekių įsigijimo kvitai bus tikrinami išimtine Organizatoriaus ar jo atstovų nuožiūra ir bus atmesti, jei paaiškės, kad:
3.1.1. atkurti, padirbti, suklastoti ar naudojami akcijos prizui atsiimti antrą kartą. Nustačius padirbinėjimo, klastojimo ar kitus sukčiavimo atvejus, Organizatorius turi teisę kreiptis dėl kaltų asmenų patraukimo atsakomybėn LR įstatymų nustatyta tvarka. 
3.2.   Dėl Lietuvos pašto darbo laiko, laiškų dingimo siuntimo metu ar kitų klaidų, Organizatorius neatsako.
3.3.   Reklaminėje medžiagoje bei Akcijoje dalyvaujančių produktų etiketėse naudojami vaizdai pateikiami kaip pavyzdys ir nebūtinai atitinka tikrąjį prizo vaizdą.
3.4.   Akcijos dalyvis sutinka, kad jo nurodyti duomenys būtų pateikiami ir kitoms įmonėms, kurios tiesiogiai vykdo su Akcija susijusias funkcijas.
3.5.   Asmenys savo dalyvavimu Akcijoje patvirtina, kad yra susipažinę su Akcijos taisyklėmis sutinka su jų nuostatomis, įsipareigoja jomis vadovautis, besąlygiškai sutinka jų laikytis. Prizą dalyvis gaus tik tada, jei laikysis bei tinkamai vykdys šių Taisyklių nuostatas. Dalyvaudami Akcijoje dalyviai sutinka, kad akcijos Organizatorius ir Prizų steigėjai tvarkytų bei naudotų jų pateiktus asmens duomenis dalyvavimo šioje Akcijoje tikslu. Asmenys, nesutinkantys, kad jų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi dalyvavimo šioje Akcijoje tikslu, Akcijoje nedalyvauja ir į Akcijos Prizą nepretenduoja. Dalyvaudami akcijoje dalyviai taip pat sutinka, kad jų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Akcijos dalyviai turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų bei kitais atvejais, kreipiantis raštu ar tiesiogiai adresu UAB „Druskininkų Rasa“, Krašto g. 37, Neveronys, LT-54477 Kauno raj.
3.6.   Jei šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, Prizai į pinigus ar kitus daiktus nekeičiami. Už nepanaudotus ar neatsiimtus Prizus neatlyginama.
3.7.   Organizatorius jokiomis aplinkybėmis nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Akcijos dalyvių  nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu Akcijoje, Akcijos sąlygų pakeitimu, Akcijos nutraukimu, jos terminų keitimu, taip pat su Prizų atsiėmimo tvarkos ar bet kokių kitų Akcijos taisyklių keitimu.
3.8. Tuo atveju, jeigu Akcijoje dalyvaus Organizatoriaus darbuotojai ar jų šeimos nariai ir dėl to pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus atsiras pareiga sumokėti papildomus mokesčius, už šių mokesčių deklaravimą ir sumokėjimą bus atsakingas Akcijos dalyvis.
3.9. Akcijos dalyvis, kuris nesilaikydamas Akcijos taisyklių atsiims didesnį kiekį nei numatyta taisyklėse ir dėl to pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus atsiras pareiga sumokėti papildomus mokesčius, už šių mokesčių deklaravimą ir sumokėjimą bus atsakingas Akcijos dalyvis.
3.10.  Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.
3.11.  Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Akciją bet kuriuo jos etapu, paskelbdamas šių Taisyklių 1 dalyje numatytą pranešimą.
3.12. Prizų kiekis ribotas.
3.13.  Išsami informacija apie Akciją – www.rasa.lt.