LT  EN  RU

Europos Sąjungos fondų investicijos

UAB „Druskininkų Rasa“ įgyvendina projektus „UAB „Druskininkų rasa“ konkurencingumo didinimas atnaujinant bei sukuriant naują gaminių pakuočių dizainą I“, „UAB „Druskininkų rasa“ konkurencingumo didinimas atnaujinant bei sukuriant naują gaminių pakuočių dizainą II“ bei „UAB „Druskininkų rasa“ konkurencingumo didinimas atnaujinant bei sukuriant naują gaminių pakuočių dizainą III“ pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“.  Siekiant padidinti įmonės produktyvumą, projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas bei atnaujintas skirtingų mineralinio vandens prekės ženklų pakuočių dizainas. Naujai sukurtos pakuotės bus estetiškos, inovatyvios bei patrauklios vartotojui. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. 


UAB „Druskininkų Rasa“ įgyvendina projektą „Energijos vartojimo audito atlikimas pramonės įmonėje UAB „Druskininkų Rasa“ pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“.  Siekiant padidinti įmonės energijos vartojimo efektyvumą, numatoma atlikti energijos vartojimo auditą. Projekto suma – 20 100 Eur, finansavimo suma – 12 060 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.