LT  EN  RU

Europos Sąjungos fondų investicijos

UAB „Druskininkų Rasa“ įgyvendina projektus „UAB „Druskininkų rasa“ konkurencingumo didinimas atnaujinant bei sukuriant naują gaminių pakuočių dizainą I“, „UAB „Druskininkų rasa“ konkurencingumo didinimas atnaujinant bei sukuriant naują gaminių pakuočių dizainą II“ bei „UAB „Druskininkų rasa“ konkurencingumo didinimas atnaujinant bei sukuriant naują gaminių pakuočių dizainą III“ pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“.  Siekiant padidinti įmonės produktyvumą, projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas bei atnaujintas skirtingų mineralinio vandens prekės ženklų pakuočių dizainas. Naujai sukurtos pakuotės bus estetiškos, inovatyvios bei patrauklios vartotojui. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.