LT  EN  RU

Akcijos-žaidimo teatro festivalis „Vasara“ taisyklės

AKCIJA - ŽAIDIMAS TEATRO FESTIVALIS „VASARA“

DALYVAVIMAS AKCIJOJE – ŽAIDIME
1. Akcija - žaidimas Teatro festivalis „Vasara“ vyksta nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2013 m. liepos 31 d.
2. Akcijos - žaidimo organizatorius UAB „Druskininkų Rasa“, įmonės kodas 252143350, juridinis adresas Baravykų g. 3, Druskininkai, LT-54477, tel. (8 37) 475 148.
3. Akcija – žaidimas rengiama ir vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje. Produkcijos, pažymėtos specialia Teatro festivalio „Vasara“ etikete, galima rasti didžiuosiuose prekybos centruose.
4. Akcijoje - žaidime gali dalyvauti visi vyresni nei 18 metų fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje, įsigiję specialia Teatro festivalio „Vasara“ etikete pažymėto gazuoto natūralaus mineralinio vandens RASA Medium minerals (talpa 2l) ir ant butelio, po data, esantį unikalųjį numerį, prasidedantį ženklais TF1....., užregistravę internetinėje svetainėje www.rasa.lt.

Teatro festivalio „Vasara“ etiketės pavyzdys:5. Akcijoje – žaidime negali dalyvauti organizatoriaus bei prizų steigėjo darbuotojai ir jų šeimos nariai.


REGISTRACIJA AKCIJOS - ŽAIDIMO PRIZAMS LAIMĖTI
6. Akcijos-žaidimo registracija vyksta nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2013 m. liepos 31 d. 
7. Registruojantis internetu, reikia atidaryti specialią registracijos formą internetiniame puslapyje www.rasa.lt  ir nurodytoje vietoje įrašyti savo vardą, pavardę, amžių, miestą, kontaktinį telefoną, elektroninio pašto adresą ir unikalųjį butelio numerį, kuris prasideda ženklais TF1......., esantį po data.
8. Dalyvaudami akcijoje - žaidime dalyviai sutinka, kad akcijos - žaidimo organizatorius ir prizų steigėjai tvarkytų bei naudotų jų pateiktus asmens duomenis ir sutinka laikytis nurodytų taisyklių bei organizatoriaus sprendimų. Dalyvaudami akcijoje - žaidime dalyviai taip pat sutinka, kad jų pateikti asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. 
 
TEATRO FESTIVALIO „VASARA“ VIETA IR PROGRAMA
9. Teatro festivalis „Vasara“ vyks 2013 m. liepos 14 d. – rugpjūčio 11d., Druskininkuose. Festivalio spektakliai bus rodomi „Eglės“ sanatorijos ir SPA Vilnius SANA salėse.
10. Teatro festivalio „Vasara“ programa skelbiama internetinėje svetainėje www.teatrasvasara.lt
 
AKCIJOS - ŽAIDIMO PRIZAI IR JŲ ATSIĖMIMAS
11. Prizų – pakvietimų steigėjas VŠĮ "Vasaros Teatro festivalis".
12. Prizai – pakvietimai į Teatro festivalio „Vasara“ spektaklius. Vienas pakvietimas vienam asmeniui į vieną spektaklį.
13. Prizai bus lošiami sekančia tvarka:
2013-07-10 dieną lošiami prizai – pakvietimai į 2013-07-14 Atidarymą. Profesionalus teatras „KITAS KAMPAS“ – koncertinė programa „EILINIS ELITAS“ (18 kvietimų).
2013-07-19 dieną lošiami prizai – pakvietimai į 2013-07 23 spektaklį „Stebuklas su dagiliu“ (8 kvietimai).
2013-07-23 dieną lošiami prizai – pakvietimai į 2013-07-25 spektaklį „Babilonas“ (8 kvietimai).
2013-07-23 dieną lošiami prizai – pakvietimai į 2013-07-26 dienos spektaklį „Kvailių sala: Antpuolis“ (8 kvietimai).
2013-07-24 dieną lošiami prizai – pakvietimai į 2013-07-27 dienos spektaklį  „Dostojevskis vaikams“ (8 kvietimai).
2013-07-25 dieną lošiami prizai – pakvietimai į 2013-07-28 Lėlių teatrą „Pikų dama“ (8 kvietimai).
2013-07-26 dieną lošiami prizai – pakvietimai į 2013-07-29 dienos spektaklį „Vėlinės“ (8 kvietimai).
2013-07-26 dieną lošiami prizai – pakvietimai į 2013-07-30 spektaklį „Mėnuo kaime“ (8 kvietimai).
2013-07-29 dieną lošiami prizai – pakvietimai į 2013-07-31 spektaklį „Liubka“ (8 kvietimai).
2013-07-30 dieną lošiami prizai – pakvietimai į 2013-08-01 spektaklį „Padam…Padam…“ (8 kvietimai).
2013-07-31 dieną lošiami prizai – pakvietimai į 2013-08-02 spektaklį „Paprasta istorija“ (8 kvietimai).
2013-07-31 dieną lošiami prizai – pakvietimai į 2013-08-03 spektaklį „Svečiuose pas Anderseną“ (8 kvietimai).
2013-08-01 dieną lošiami prizai – pakvietimai į 2013-08-03 spektaklį „Grencholmo metodas“ (8 kvietimai).
2013-08-01 dieną lošiami prizai – pakvietimai į 2013-08-04 spektaklį „Nosis“ (18 kvietimų).
2013-08-02 dieną lošiami prizai – pakvietimai į 2013-08-05 spektaklį „Le Russi“ (18 kvietimų).
2013-08-08 dieną lošiami prizai – pakvietimai į 2013-08-11 uždarymą. Nominacijų vakaras. Gyčio Paškevičiaus koncertas. Romansai ir populiarioji programa (18 kvietimų).
14. Prizo laimėtojas, ne vėliau nei viena darbo diena iki spektaklio, privalo užsiregistruoti ir suderinti prizo atsiėmimo datą. Kontaktinis telefono numeris prizo atsiėmimui suderinti: +370 604 99709.
15. Atsiimant prizą, laimėtojas privalės pateikti gazuoto natūralaus mineralinio vandens RASA Medium minerals (talpa 2l) butelį,  pažymėtą specialia Teatro festivalio „Vasara“ etikete ir unikaliu numeriu, bei asmens dokumentą. Jei laimėtojas, atvykęs atsiimti prizo, negali pateikti butelio, prizas laimėtojui neatiduodamas ir pretenzijos iš jo nepriimamos.
16. Visi prizų atsiėmimo metu pateikti buteliai bus tikrinami išimtine žaidimo organizatoriaus ar jo atstovo nuožiūra ir bus atmesti, jeigu paaiškės, kad užrašai ant akcijos butelių neįskaitomi, atkurti, nukopijuoti, padirbti, suklastoti, apgadinti ir kt. arba jeigu turi mechaninių ar kitų defektų. Tokiu atveju, jeigu butelis bus atmestas, prizas laimėtojui nebus atiduodamas ir pretenzijos iš jo nebus priimamos. Tikrinimas: sulyginama su žaidimo organizatoriaus pateiktu ir patvirtintu laimingųjų butelių etalonu.
17. Dalyvių išlaidos, susijusios su prizų atsiėmimu, neatlyginamos. 
18. Žaidimo prizai į grynuosius pinigus nekeičiami. Už nepanaudotus ar laiku neatsiimtus prizus neatlyginama.
19. Organizatorius vadovaudamasis LR teisės aktais sumoka laimėtojų  LR gyventojų pajamų mokesčius, susijusius su gautais prizais.
 
AKCIJOS-ŽAIDIMO LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS
20. Akcijos-žaidimo laimėtojai, atsitiktinės atrankos būdu, bus nustatomi iš visų, iki prizo laimėtojo nustatymo dienos, užsiregistravusių akcijos-žaidimo dalyvių.
21. Akcijos-žaidimo laimėtojai bus skelbiami internetinėse svetainėse www.rasa.lt, www.teatrasvasara.lt.  
22. To paties dalyvio laimėtų prizų skaičius visos akcijos metu ribojamas. Vienas unikalus butelio numeris gali būti registruojamas tik vieną kartą. Vienas užsiregistravęs akcijos-žaidimo dalyvis prizą laimėti gali tik vieną kartą. 
23. Organizatorius turi teisę viešai skelbti laimėtojų pavardes spaudoje, televizijoje, internete ir kitose masinio informavimo priemonėse.
  
PAPILDOMOS NUOSTATOS
24. Akcijos - žaidimo organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos - žaidimo sąlygas informuojant apie tai internetinėse svetainėse  www.rasa.lt, www.teatrasvasara.lt .
25. Informacija apie akciją - žaidimą skelbiama interneto svetainėse www.rasa.lt, www.teatrasvasara.lt.  
26. Už prizo įteikimą ir šių taisyklių laikymąsi įteikiant prizą atsakingas prizų steigėjas.
27. Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.