LT  EN  RU

Vasaros akcija „Su RASA pramogauk Druskininkų vandens parke nemokamai

VASAROS AKCIJOS ORGANIZATORIUS
UAB „Druskininkų Rasa“, įmonės kodas 252143350, juridinis adresas Baravykų g. 3, Druskininkai, LT-54477, tel. (8 37) 475 148. Akcija vykdoma pagal šias Taisykles. Organizatorius turi teisę papildyti arba keisti šias Taisykles iš anksto apie tai pranešdamas visuomenei internetinėje svetainėje www.rasa.lt.

PREKĖS, KURIOMS TAIKOMA AKCIJA
Akcija taikoma specialiomis vasaros akcijos etiketėmis pažymėtam šių keturių rūšių natūraliam mineraliniam vandeniui „RASA“:
„Rasa Medium Minerals“, gazuotas 2l;
„Rasa Medium Minerals“, negazuotas 2l;
„Rasa Medium Minerals“, silpnai gazuotas 2l;
„Rasa Medium Minerals“, citrinų skonio gazuotas 2l.
 
Specialių vasaros akcijos gaminių etikečių pavyzdžiai:
 
 

TEISĖ DALYVAUTI AKCIJOJE
Akcijoje gali dalyvauti visi vyresni nei 18 metų fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos teritorijoje, išskyrus UAB „Druskininkų Rasa“, UAB "Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA" darbuotojai bei jų šeimos nariai, taip pat kiti asmenys bei jų šeimos nariai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai buvo įdarbinti teikti paslaugas, susijusias su šia akcija.
 
AKCIJOS TRUKMĖ
Akcija vyksta nuo 2013 m. liepos 15 dienos iki 2013 m. lapkričio 30 dienos imtinai.
Prizų atsiėmimas vyksta nuo 2013 m. rugsėjo 1 dienos iki 2013 m. gruodžio 31 dienos.
 
AKCIJOS TERITORIJA
Vasaros akcija rengiama ir vykdoma Lietuvos teritorijoje.
 
PRIZAI, SĄLYGOS JIEMS LAIMĖTI IR JŲ ATSIĖMIMO TVARKA
1.    Akcijos prizai – 3 val. vandens pramogų ir 20-ties pirčių erdvėse vienam suaugusiam (18+) Druskininkų Vandens Parke (Vilniaus al. 13-2, Druskininkai). Akcijos prizų skaičius neribotas.
2.    Laimingos yra visos keturios natūralaus mineralinio vandens „Rasa Medium Minerals“ 2L etikečių rūšys, pažymėtos specialiai vykdomai vasaros akcijai:
- „Rasa Medium Minerals“, gazuotas 2l;
- „Rasa Medium Minerals“, negazuotas 2l;
- „Rasa Medium Minerals“, silpnai gazuotas 2l;
- „Rasa Medium Minerals“, citrinų skonio gazuotas 2l.
3.    Surinkus 30 specialiai vasaros akcijai pažymėtų etikečių, jos keičiamos į akcijos prizą – 3 val. vandens pramogų ir 20-ties pirčių erdvėse suaugusiam (18+) Druskininkų Vandens Parke. 30-ties etikečių rinkinį gali sudaryti bet kurių rūšių specialios vasaros akcijos „Rasa Medium Minerals“ 2L etiketės.
4.    Vieną laimėjimą sudaro 3 val. vandens pramogų ir 20-ties pirčių erdvėse suaugusiam (18+) Druskininkų Vandens Parke, tačiau akcijos organizatoriai nepadengia papildomų asmeninių išlaidų, maitinimo išlaidų ir laimėtojo patirtų ar trečiosioms šalims sukeltų nuostolių.
5.    Vienas asmuo gali siųsti neribotą kiekį etikečių rinkinių, svarbu, kad jame būtų 30 vnt. specialiai vasaros akcijai pažymėtų etikečių.
6.    Laimėtų prizų atsiėmimas galimas 3 būdais:
6.1. Akcijos 30 etikečių rinkinio siuntimas registruotu laišku Lietuvos paštu – prizo gavimas paštu registruotu laišku.
Asmuo, surinkęs 30 vnt. specialių akcijai pažymėtų „RASA“ etikečių, siunčia etiketes registruotu laišku Lietuvos paštu organizatoriui adresu: UAB "Druskininkų Rasa", Krašto g. 37, Neveronys, LT-54477 Kauno raj. Organizatorius išsiunčia laimėtojui prizą-kuponą adresu, kuris nurodytas ant gauto registruoto laiško voko. Specialias vasaros akcijos etiketes siųsti galima iki 2013.12.31. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą atsakingi akcijos dalyviai. Kontaktinis telefonas pasiteiravimui +370 604 99709.
      
6.2. Akcijos 30 etikečių rinkinio siuntimas registruotu laišku Lietuvos paštu – prizo gavimas elektroniniu paštu.
Asmuo, surinkęs 30 vnt. specialių akcijai pažymėtų „RASA“ etikečių, siunčia etiketes registruotu laišku Lietuvos paštu, nurodydamas ant voko savo elektroninį pašto adresą, organizatoriui adresu: UAB "Druskininkų Rasa", Krašto g. 37, Neveronys, LT-54477 Kauno raj. Laimėtojai informuojami asmeniškai elektroniniu paštu, kurį asmuo nurodė siųsdamas laišką. Organizatorius išsiunčia laimėtojui prizą-elektroninį kuponą būtent tuo elektroninio pašto adresu, kurį nurodė laimėtojas. Specialias vasaros akcijos etiketes siųsti galima iki 2013.12.31. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą atsakingi akcijos dalyviai. Kontaktinis telefonas pasiteiravimui +370 604 99709.
 
6.3. Akcijos etikečių 30 vnt. rinkinio keitimas į prizą organizatoriaus buvimo vietoje Druskininkuose.
Asmuo, surinkęs 30 vnt. specialių akcijai pažymėtų „RASA“ etikečių, iš anksto (t.y. ne vėliau kaip 2 darbo dienos prieš atvykimą) registruojasi telefonu +370 687 47559 dėl atvykimo į organizatoriaus buveinę adresu Baravykų g. 3, Druskininkai, LT-54477. Registracijos ir atvykimo laikas: darbo dienomis 9.00 -16.00 val. Atvykus atsiimti prizo, asmuo su savimi privalo turėti 30 akcijos etikečių, laimėtojui prizas įteikiamas asmeniškai.
 
7.    Akcijoje laimėtus prizus asmenys gali atsiimti iki 2013 m. gruodžio 31 d. Pasibaigus nurodytam laikotarpiui prizus atsiimti bus nebegalima.
8.    Akcijos organizatorius nepadengia laimėtojo išlaidų, susijusių su prizų atsiėmimu.
9.    Visos paštu atsiųstos ar prizų atsiėmimo metu pateiktos akcijoje dalyvaujančios etiketės bus tikrinamos išimtine žaidimo organizatoriaus ar jo atstovų nuožiūra ir bus atmestos, jei paaiškės, kad etiketės nėra specialiai šiai vasaros akcijai pažymėtos, etiketės atkurtos, nukopijuotos, padirbtos, suklastotos, apgadintos ir kt. arba jei turi mechaninių ar kitų defektų. Tikrinimas: sulyginama su žaidimo organizatoriaus pateiktu ir patvirtintu specialiai vasaros akcijai pažymėtų etikečių etalonu.
10. Dėl ant akcijos prekės etiketės esančių spausdinimo klaidų ar neatitikimų akcijos organizatorius nėra atsakingas. Akcijos organizatorius neatsako, jeigu prizas neįteikiamas dėl etikečių defektų.
11.  Dėl Lietuvos pašto klaidų, laiškų dingimo siuntimo metu organizatorius neatsako.
12. Reklaminėje medžiagoje bei produktų etiketėse naudojamas vaizdas pateikiamas kaip pavyzdys ir nebūtinai atitinka tikrąją prizo vaizdą.
 
SKUNDŲ TEIKIMO TVARKA
1.    Visus su akcija susijusius skundus dalyviai turi pateikti raštu iki 2014 m. sausio 5 d. šiuo adresu: UAB „Druskininkų Rasa“ Krašto g. 37, Neveronys, Kauno r. LT-54477.
2.    Skunde turi būti nurodytas dalyvio vardas, pavardė, tikslus adresas ir telefono numeris, taip pat išsamus skundo pagrindo paaiškinimas.
3.    Išnagrinėjusi dalyvio skundą per 14 dienų po jo gavimo UAB „Druskininkų Rasa“ praneš apie priimtą sprendimą dalyviui registruotu laišku.
 
KITOS SĄLYGOS
1.    Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.
2.    Dalyvaudami šioje akcijoje dalyviai sutinka laikytis ir įsipareigoja vadovautis šiomis Taisyklėmis bei organizatoriaus sprendimais, kurie yra galutiniai visais su šia Akcija susijusiais klausimais. Prizą dalyvis gaus tik tada, jei laikysis šių Taisyklių.
3.    Jei šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, prizai į pinigus ar kitus daiktus nekeičiami. Už nepanaudotus ar neatsiimtus prizus neatlyginama.
4.    Dalyvaudami Akcijoje dalyviai sutinka, kad akcijos organizatorius ir prizų steigėjai tvarkytų bei naudotų jų pateiktus asmens duomenis ir sutinka laikytis nurodytų taisyklių bei organizatoriaus sprendimų. Dalyvaudami akcijoje dalyviai taip pat sutinka, kad jų pateikti asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.
5.    Jei reikia, Organizatorius vadovaudamasis LR teisės aktais sumoka laimėtojų LR gyventojų pajamų mokesčius, susijusius su gautais prizais.
6.    Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Akciją bet kuriuo jos etapu, paskelbdamas šių Taisyklių 1 dalyje numatytą pranešimą, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ar būtų jomis piktnaudžiaujama, arba jei iškiltų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės.
7.    Išsami informacija apie akciją – www.rasa.lt.